Cyberforsvar der virker

En klar praksisanvisning i robust cybersikkerhed. Vejledningens budskab er bl.a., at et effektivt cyberforsvar i en organisation ikke kan klares med tekniske løsninger alene, men også kræver handlingsplaner og forankring i ledelsen.

Vejledningen 'Cyberforsvar der virker' er et produkt, som er blevet til i et samarbejde mellem Center for Cybersikkerhed (CFCS) og Digitaliseringsstyrelsen.

Denne udgave er en opdateret version af 'Cyberforsvar der virker' fra 2013.