Tekniske minimumskrav for statslige myndigheder

Der findes en række tekniske minimumskrav til sikkerheden i it-løsninger for statslige myndigheder. Kravene er ufravigelige og skal sikre et fælles højt sikkerhedsniveau i staten.

Som led i den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi er det besluttet, at de statslige myndigheder skal efterleve en række tekniske minimumskrav med henblik på at sikre et højt fælles sikkerhedsniveau i staten. De fleste krav skal være implementeret senest den 1. januar 2020, mens nogle få krav først skal være implementeret den 1. juli 2020. 

Se alle kravene i printvenlig version

Oversigt over alle minimumskrav

Størstedelen af kravene følger af eksisterende vejledninger og anbefalinger på området fra Center for Cybersikkerhed, Digitaliseringsstyrelsen og Datatilsynet. De øvrige er udtryk for udbredt best practice. 

Klik på de enkelte krav for at se formål og dato for seneste implementering.