Få hjælp via vores hotlines

Borgere og virksomheder kan få vejledning om digital sikkerhed og identitetstyveri ved at ringe til vores hotlines. Find mere information om hvad vi kan hjælpe med nedenfor.

Cyberhotline for digital sikkerhed

Cyberhotlinen er til borgere og virksomheder, som ønsker vejledning om hvordan de styrker cybersikkerheden samt håndterer og forebygger angreb og digital svindel. 

Vi kan bl.a. hjælpe med:

  • Hvad du kan gøre for at beskytte dig eller din virksomhed mod cyberangreb og digital svindel
  • Basal vejledning om hvordan du skal  forholde dig, hvis du er udsat for et cyberangreb og digital svindel
  • Hvem det er relevant at kontakte for videre vejledning

Gå til Cyberhotline

Hotline ved identitetstyveri

Hotlinen kan hjælpe dig, hvis du opdager eller mistænker, at du har været udsat for identitetstyveri. Identitetstyveri er når dine personlige oplysninger - normalt CPR-nummer eller MitID/NemID oplysninger - bliver stjålet og/eller misbrugt.

Vi kan bl.a. hjælpe med:

  • Hvad du skal gøre for at begrænse skaden.
  • Hvem du skal kontakte for at komme videre.
  • Rådgive dig om, hvad du skal gøre for at håndtere et evt. økonomisk tab.

Gå til hotline ved identitetstyveri