Beredskabsstyring

Målet med beredskabsstyring er at etablere processer, der understøtter, at organisationen kan opretholde eller reetablere et acceptabelt niveau for drift efter en hændelse.

Beredskabsstyring handler om at sikre forretnings- og informationssikkerhedskontinuiteten i tilfælde af en krise eller en katastrofe. Det kan fx. være som følge af et netværksnedbrud, et strømudfald eller andre uventede hændelser, som har betydning for organisationens informationssikkerhed. Det kunne fx være adgangen til it-systemerne. Det handler derfor om at være forberedt på det uventede ved at have en plan for, hvordan I skal agere, når krisen opstår.