Afprøvning & evaluering

Fasen hvor beredskabsplanen afprøves og evalueres er afgørende for, at organisationens planer og nødprocedurer er opdaterede til at kunne håndtere krisesituationer.

Beredskabet skal afprøves

Organisationer bør med jævne mellemrum afdække, om beredskabet er dækkende dels i forhold til det aktuelle trusselsbillede, og dels i forhold til om de forberedte procedurer er tilstrækkelige. Det kan fx ske i forlængelse af risikovurderinger og andre aktiviteter, som har indflydelse på informationssikkerheden.

Organisationer bør desuden afprøve beredskabet. Dels gennem egentlig afprøvning af nødprocedurerne, men også gennem afprøvning af selve beredskabsorganisationen ved at gennemføre krisestyringsøvelser; herunder aktivering og nedlukning af beredskabet. Løbende afprøvning af beredskabet sikrer et kontinuerligt fokus på optimering af procedurer og roller, og forbereder de enkelte aktører på den dag, hvor det bliver virkelighed.

De fællesoffentlige parter har udviklet et beredskabsspil, der kan hjælpe med at afprøve organisationers beredskab.

Gå til til siden med beredskabsspil

Beredskabet skal evalueres og forbedres

En afprøvning af beredskabet bør ikke anses for afsluttet, før der er blevet foretaget en evaluering med klare forbedringspunkter, der inkorporeres i fx beredskabsplanen eller en specifik nødprocedure.

Digitaliseringsstyrelsen har fået udviklet et evalueringsværktøj, som kan bruges til at fastslå, hvor det vil være fornuftigt at forbedre beredskabsstyringen.

Ved brug af værktøjet får man en oversigt over de områder, der har behov for forbedringer. Værktøjet er hovedsageligt et dialogværktøj, hvor resultaterne kan bruges til en drøftelse med ledelsen om behovet for fremtidige tiltag for at leve op til omverdenens forventninger til håndtering af en beredskabssituation.

Evalueringsværktøjet er baseret på ISO27001 og input fra en analyse af it-beredskab og anvendelse af nødprocedurer for kritiske offentlige it-systemer, der blev gennemført i 2014. En vigtig erfaring fra analysen viste, at en dialog om modenhed kan give anledning til nye observationer og opmærksomhedspunkter.

Hent Værktøj til evaluering og forbedring af it-beredskaber

Hent Vejledning til værktøj til evaluering og forbedring af it-beredskaber

Bedre beredskabsstyring

Til forbedring af beredskabet er der udviklet en guide, der giver gode råd til, hvordan beredskabet kan forbedres. Guiden er målrettet systemejere og andre, der har ansvaret for løbende at vedligeholde og forbedre beredskabet for et system. Det anbefales, at man først bruger evalueringsværktøjet, hvorefter denne guide vil give praktiske anvisninger til at foretage forbedringerne.

Hent Guide til bedre beredskabsstyring

ISO 27001 om afprøvning og evaluering af beredskab

Man skal verificere, gennemgå og evaluere informationssikkerhedskontinuiteten (A.17.1.3)