Implementering

I implementeringsfasen udarbejdes en konkret beredskabsplan og understøttende nødprocedurer, der skal hjælpe organisationen og de identificerede kritiske forretningsprocesser i en krisesituation.

Med udgangspunkt i beredskabsstrategien og listen over de kritiske processer og systemer, implementerer I strategien ved at udarbejde procedurer for håndtering af de kritiske processer i en situation, hvor informationssikkerheden i dem kan være påvirket.

Beredskabsplanen træder i kraft i en krise

En organisation har normalt truffet foranstaltninger til at håndtere nedbrud eller andre situationer, som påvirker organisationens evne til at opretholde sin normale drift. Hvis foranstaltningerne ikke slår til, træder beredskabsplanen og eventuelle nødprocedurer i kraft.