Planlægning

Planlægningsfasen er afgørende for det samlede beredskabsstyringsarbejde, fordi den fastlægger, hvor blikket vendes hen i det videre arbejde.

Ved at udarbejde en beredskabsstrategi fastlægger I rammerne for forretnings- og informationssikkerhedskontinuiteten. Herunder hvordan jeres beredskab fx skal struktureres, hvilket niveau I ønsker i forhold til fx nøddrift af forretningsprocesser, samt hvilke forretningsprocesser, og dermed fx forretningssystemer, som skal omfattes af beredskabet.