3. Afvigelsesstyring

Udførelsen af måling og auditering sker med henblik på at identificere områder, hvor virkeligheden afviger fra det, man har aftalt, eller fra intentionen med det, man har aftalt.

Billedet illustrerer Fase 3: Afvigelsesstyring

Billedet illustrerer Fase 3: Afvigelsesstyring

Der er grundlæggende to typer af observationer

Når sikringsforanstaltninger og kontroller afviger fra det aftalte, kan de grundlæggende gøre det på to måder:

  • Den alvorligste afvigelsestype (en "major finding") er, når en sikringsforanstaltning helt mangler, eller at måden, hvorpå den er 
  • bygget, ikke opfylder formålet. Det vil sige, at på trods af at kontrollen af sikringsforanstaltningen fungerer effektivt, er myndighedens efterlevelseskrav alligevel ikke opfyldt.
  • Den anden afvigelsestype (en "minor finding") er, når en sikringsforanstaltning eller kontrol i sin udformning er tilfredsstillende, men ikke fungerer effektivt. Det kan fx være en proces, der er udførligt beskrevet, men ikke følges.