Ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS)

Forankring i ledelsen er en grundlæggende forudsætning for al sikkerhedsarbejde.

Informationssikkerhed er et ledelsesansvar på linje med økonomistyring, arbejdsmiljø, service eller borgerbetjening. ISO 27001 stiller krav om, at en række styringsaktiviteter er til stede, herunder at ledelsen engagerer sig systematisk i organisationens informationssikkerhed.