En rejsefortælling om funktioner, roller og ledelse

Rejsefortællingen er en præsentation, der beskriver interessenter, funktioner, roller og kerneopgaver, som skal løftes i arbejdet med informationssikkerhed.

Materialet giver input til arbejdet med efterlevelse af ISO 27001. Materialet giver bl.a. igennem en rejseskildring en illustration af, hvordan de forskellige funktioner og kerneopgaver spiller sammen i sikkerhedsarbejdet.