Vejledning til anvendelse af cloudservices

Ny vejledning hjælper myndigheder med at beslutte, hvornår cloudservices er en god idé. Vejledningen gennemgår de forretningsmæssige, juridiske og sikkerhedsmæssige overvejelser, som myndigheder bør gøre sig ved anvendelsen af cloudservices.

Hvilke overvejelser bør en myndighed gøre sig i forbindelse med anskaffelsen af en cloudservice? Det adresserer den nye cloudvejledning. Anvendelsen af cloud-services kan i mange situationer være attraktiv for danske myndigheder til udvikling og drift af it-løsninger Men anvendelse af cloudservices forudsætter, at myndighederne foretager en række forretningsmæssige, juridiske og informationssikkerhedsmæssige afklaringer forud for anvendelsen.

Derfor udgiver Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed en vejledning om anvendelse af cloudteknologier i offentlige myndigheder, som kan guide myndigheder i at kunne anvende denne teknologi. Vejledningen har til formål at understøtte en beslutningsproces om, hvornår cloudservices kan anvendes, således at offentlige myndigheder ikke oplever usikkerhed som en selvstændig barriere for brugen af cloudservices.