4. Drift og opfølgning

Når man er gået i drift, skal myndigheden afholde regelmæssige leverandørmøder, hvor der i fællesskab følges op på rapportering af de aftalte leverancer, som myndigheden modtager fra leverandøren. Dette kan fx være opfølgning på leverandørens driftsrapport, hvor servicemål fremgår.

 Billedet illustrerer Fase 4: Opfølgning

Hvor ofte der afholdes leverandørmøder afhænger af leverancens kritikalitet, og om der er tale om et nyt eller etableret leverandørforhold. I en implementeringsfase kan der fx være behov for ugentlige statusmøder, hvor status gennemgås. Hvorimod der i en stabil driftssituation kan være behov for fx to årlige møder for mindre systemløsninger, eller månedlige leverandørmøder for større forretningskritiske it-løsninger, hvor status og optimeringstiltag kan gennemgås.

Opfølgning skal foretages på den aftalte rapportering, samt løbende sikkerhedshændelser, afvigelser, ændringer og revisionsanmærkninger.