1. Identificering af ricisi

Indsaml, beskriv, kategorisér og samordn risici. Dokumentér risici, der skal vurderes, i et risikoregister.

Forskellige tilgange til risikoidentificering

Billedet illustrerer Fase 1: Identificering

Billedet illustrerer Fase 1: Identificering

  • Man kan anvende en systematisk tilgang ved regelmæssigt at gennemgå forretningsgange, systemer, trusler, sikringstiltag, potentielle sårbarheder eller mulige konsekvenser for myndigheden – gerne i en kombination af flere tilgange.
  • Risici kan også indsamles fra audit-resultater, revisionserklæringer, sikkerhedshændelser og løbende observationer – fra ting, der sker.