5. Opfølgning

Følg regelmæssigt op på risikoregister og risikohåndteringsplan og rapportér på fremdrift og udfordringer til ledelsen.

Der bør følges regelmæssigt op på risikoregisteret og på den vedtagne risikohåndteringsplan. Da ikke alle risici og initiativer kræver samme grad af opfølgning, kan man med fordel angive en opfølgningsdato og føre en opfølgningslog for hver risiko i risikoregisteret.

Billede der demonstrerer opfølgning

Hvor ofte skal man følge op?

Hvor aktiv man bør være i sin opfølgning på risici og risikohåndteringsplan afhænger af mange faktorer:

  • Hvor mange ændringer sker der i myndigheden? Er man i en stabil driftssituation eller midt i en omlægning af organisation, opgaver, aftaler, systemer eller infrastruktur?
  • Hvilken udvikling sker der i trusselsbilledet? Er der opstået nye trusler på
    grund af ændrede informationsbehandlingsaktiviteter eller sker der ændringer i kendte trusselsaktørers adfærdsmønstre?
  • Er risici, der er identificeret, meget alvorlige og kræver håndteringen derfor tæt opfølgning?
  • Sker der sikkerhedshændelser, der indikerer at risici bør revurderes?