Privatlivspolitik for sikkerdigital.dk

Her finder du information om hvordan vi håndterer de personoplysninger, vi behandler og på hvilket grundlag dette sker.

Hvem er vi?

Digitaliseringsstyrelsen er en offentlig myndighed, som står bag sikkerdigital.dk.

Cookies

Når du besøger sikkedigital.dk anvendes der cookies til statistiske formål med henblik på at skabe et overblik over, hvor mange besøgende der på hjemmesiden, og hvilke dele af hjemmesiden der besøges. Du har som bruger mulighed for at klikke ”Nej tak til cookies til statistik”, hvis du ikke ønsker dine oplysninger indsamles.

Læs mere om, hvordan vi bruger cookies

Oplysninger om dig, hvis du kontakter os

Når du skriver til os, vil din henvendelse og dine personoplysninger, blive registreret i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Er der andre modtagere af dine oplysninger?

Digitaliseringsstyrelsen vil i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre offentlige myndigheder. Overførslen vil dog være begrænset til kun at være de personlige oplysninger, som behandles som led i udøvelsen af offentlig forvaltning.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer og behandler kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det fastsatte formål med behandlingen. På nogle områder er der også fastsat en nærmere lovbestemt frist for, hvor længe personoplysningerne skal opbevares. I de tilfælde er der således ved lov taget stilling til, hvor længe der er et formål med at opbevare og behandle personoplysningerne.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger blive slettet, anonymiseret eller overført til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

Sikkerhed

Når vi modtager dine oplysninger, træffer vi de nødvendige foranstaltninger for at de behandles sikkert. Vi har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse samt fortabelse eller forringelse af oplysninger. Desuden er der lavet foranstaltninger som sikrer, at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelsesforordningen.

Vær opmærksom på, at fremsendelse af almindelig e-mail til os via sikkerdigital.dk ikke sker krypteret. Du bør derfor fx bruge Digital Post eller anden sikker forbindelse, hvis du vil sende oplysninger, som bør beskyttes; det kunne fx oplysninger om private forhold, CPR-nummer eller lignende.

Se hvordan du sender sikker krypteret post til Digitaliseringsstyrelsen her


Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til den behandling af dine personoplysninger

Disse omfatter:

  • Ret til indsigt i dine personoplysninger
  • Ret til berigtigelse af dine personoplysninger
  • Ret til sletning af dine personoplysninger.
  • Ret til begrænsning af behandling dine personoplysninger
  • Ret til dataportabilitet
  • Ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Såfremt Digitaliseringsstyrelsen anvender afgørelser der alene er baseret på automatisk behandling herunder profilering har du i visse tilfælde ret til ikke at blive underlagt denne behandling.

Du skal være opmærksom på, at der eksisterer undtagelser til disse rettigheder, hvorfor du ikke altid vil kunne gøre brug af alle dine rettigheder. Dette skyldes, at vi som offentlige myndigheder i mange tilfælde behandler personoplysninger som led i sin myndighedsudøvelse.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Du kan se, hvordan du kontakter Digitaliseringsstyrelsen her

Klager

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, anbefaler vi, at du sender din klage til os.

Du har dog også mulighed for at klage direkte til Datatilsynet.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk