Cyberspionage

Værdifuld viden i din virksomhed kan ende i de forkerte hænder, hvis din virksomhed udsættes for cyberspionage. Det kan både skade din virksomheds økonomi og omdømme. Heldigvis kan det forebygges med fire trin.

Formålet med cyberspionage er at få adgang til forretningshemmeligheder, forskningsresultater eller andre følsomme oplysninger hos danske virksomheder, forskningsinstitutioner eller myndigheder. I mange tilfælde kan cyberspionagen finde sted i mange måneder, før nogen, ofte ved et tilfælde, opdager angrebet.

Hvordan foregår cyberspionage?

Cyberspionage foregår ved, at hackere og infiltrerer computere eller netværk med software, som i al hemmelighed trækker oplysninger og værdifulde data fra virksomhedens systemer. Det kan også foregå ved, at medarbejderne på forskellige måder lokkes til at afgive følsomme oplysninger om koder eller interne systemer.

Hvilke virksomheder trues af cyberspionage?

Cyberspionage er i høj grad en trussel mod forskningstunge virksomheder. Det kan dog også være rettet mod virksomheder, der eksempelvis er i kraftig vækst på internationale markeder, aktive i konfliktområder eller driver virksomhed inden for strategiske ressourcer som olie og gas.

Læs mere om cyberspionage og truslen mod danske virksomheder hos Center for cybersikkerhed.