Indberet en sikkerhedshændelse

Er der sket brud på sikkerheden? Så kan du indberette det på virk.dks fælles løsning

virk.dk kan virksomheder anmelde brud på sikkerheden.

Her findes en fælles indberetningsløsning, der understøtter, at virksomheder og myndigheder kun skal indberette hændelser én gang.

Indberetningsløsningen sender indberetningerne videre til de relevante myndigheder.

Du kan læs mere om, hvornår du skal indberette brud på persondatasikkerheden på Datatilsynets hjemmeside.

Hvis du er underlagt Network information Security (NIS) direktivet skal du også indberette sikkerhedshændelser. 

Indberet en sikkerhedshændelse her

Antal indberetninger

Der er indberettet over 20.000 hændelser siden maj 2018.