Om sikkerdigital.dk

Bag sikkerdigital.dk står Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen, samt en række samarbejdspartnere.

På sikkerdigital.dk kan borgere, virksomheder og myndigheder finde viden, vejledning og konkrete værktøjer til en sikker digital hverdag.

Sikkerdigital.dk er skabt ud fra et ønske om at højne kendskabet til cybertruslerne og kontinuerlig forbedre bevidstheden om hvordan de imødegås med sikker adfærd.

Det er derfor vores ønske at andre hjælper med at sprede indholdet og de gode råd.

Læs mere om hvordan, du bruge vores indhold. 

Samarbejdspartnere

Samarbejdpartnerne på sikkerdigital.dk er med deres viden og erfaring med til at kvalitetsikre og udvikle indholdet. Alle partnere arbejder med digital sikkerhed i forskellige sammenhænge.

Vores samarbejdspartnere er: